Skip to content

Swedish Weekly Horoscopes

Swedish Horoscopes
Feed – SV-G2

Week starting 17th June

Aries

Du inspirerar andra med dina idéer och planer, din lugna och samlade inställning gör människor välvilligt inställda till dig och de har ingen anledning att sätta sig upp mot de framsteg och förslag som du lägger fram. Även förslag som du lägger fram på jobbet möts på ett positivt sätt, och kollegor, som tidigare varit svåra att hantera, är villiga att lyssna. Passa på att utveckla nya strategier som kan genomföras längre fram i tiden och som ger dig en grund för att ta dig igenom eventuellt svåra tider som möjligen kan ligga framför dig.

Taurus

Du är osäker på hur du på bästa sätt ska dra nytta av din entusiasm och energi, och använda din fulla potential. Det är viktigt att synkronisera dina aktiviteter, annars kan andra hamna på efterkälken. Detta gäller även ditt privatliv, du riskerar att tappa humöret och i stället för att anklaga din partner bör du tänka över din egen ställning, även om du har övertaget i diskussionen ska du se till att alltid vara rättvis. För att lätta lite på trycket kan du ta en joggingtur eller motionera på något annat sätt för att minska frustrationen.

Gemini

Dina dynamiska metoder främjar avsevärt alla projekt du tar dig an. Den nivå av effektivitet och omtanke som du visar förbättrar din ställning på arbetsplatsen och gör att du på ett tillfredsställande och diplomatiskt sätt kan hantera eventuella tvister. Använd det självförtroende du förfogar över på bästa sätt genom att visa lite hänsyn för dina vänner och de du bryr dig mest om, se till att de vet hur mycket du uppskattar allt de gör för dig och hur viktigt deras stöd är.

Cancer

Utsikterna är goda, utnyttja varje möjlighet att visa för andra hur engagerad du är. Du har förmågan att ange och definiera din synvinkel på ett övertygande sätt i alla typer av situationer. Försök att ta itu med så många olösta frågor och framtidsplaner som du kan. Som med allt annat krävs en hälsosam balans, ta paus när du kan, en joggingtur på kvällen, en cykeltur eller långpromenad på landet hjälper dig att koppla av och varva ner efter en period med intensiva överläggningar.

Leo

Tänk stort och kanalisera din energi produktivt och upptäck hur mycket du kan uppnå på kort tid. Var noga med att undvika utdragna diskussioner som gör dig frustrerad och arg på dem som verkar sätta hinder i vägen. Självbehärskning gäller i allt eftersom ditt självförtroende kan göra att du tar på dig mycket mer än du kan hantera och din ganska vårdslösa inställning måste utnyttjas på ett mer praktiskt och genomtänkt sätt för att du ska lyckas.

Virgo

Lita på din intuition och försumma inte viktiga beslut som du måste ta. Du är självsäker och det är inte mycket som kan störa den styrka du visar upp i ett antal frågor. Om du ombeds att ingripa har du förmåga att medla i en konflikt. Du löser eventuella problem som en idealisk medlare och din hjälp är mycket uppskattad.

Det är viktigt att du sköter om dina egna angelägenheter. Du hamnar lätt på sidospår och du kan sannolikt försumma ditt eget förhållande, se till att inte falla i den fällan innan det är för sent!.

Libra

Gör det till något viktigt att spara energi. Du är onödigt benägen att slösa bort all överbliven energi på envishet och dåligt humör och på att bli upprörd över småsaker. Ta en paus för att tänka efter och ompröva vad som är viktigt och vad som inte är det! Det är möjligt att en avsiktlig konfrontation på jobbet eller i ditt privatliv är motiverad men det är viktigt att noggrant överväga situationen. Du upptäcker att ibland är det nödvändigt att ta ett steg tillbaka för att få fram din synpunkt.

Scorpio

Även om du känner dig tvungen att arbeta dag och natt måste du koppla av då och då. Att vara ambitiös har fördelar och ger dig viss framgång, men du tenderar att bli allt mer impulsiv på grund av detta. Du riskerar väldigt mycket eller, ännu värre, äventyrar det stöd du får från andra. Det handlar dock även om att ta hand om ditt välbefinnande och i slutändan din hälsa.

Försök att hitta ditt inre lugn och använd den energi du känner på just de områden som gynnar dig allra mest!.

Sagittarius

Du känner dig stärkt och att du kan ta mer ansvar både på arbetet och på hemmaplan. Se samtidigt till att inte överväldigas av antalet extra krav som tar upp din tid. Gör klart för andra var dina gränser går. Om du utmanas försök att förlikas i stället för att dominera andra med en alltför självsäker inställning.

Om du möter ökat motstånd kan du tvingas ompröva din inställning och undvik att skaffa fiender i onödan.

Capricorn

Din ökade energi och uthållighet gör att du kan arbeta effektivt och med en viss nivå av påhittighet och skicklighet. Du behöver inte trycka på särskilt hårt för att få som du vill. Endast små förändringar behövs för att genomföra några av dina nya idéer och utveckla strategier som påverkar sättet som du kan förbättra dit liv på. Du har full överblick över dina ambitioner och kan med lätthet ta snabba beslut.

En djärv strategi gynnar även dina relationer, vilket aktivt förbättrar ditt kärleksliv.

Aquarius

Försökt att inte ta på dig för mycket, även om du känner att du klarar av mer finns det en viss grad av inblandning i andras angelägenheter som bör hållas till ett minimum. Att alltid sträva efter att bekräfta dig själv är ett onödigt slöseri med energi; att i onödan riskera ditt välbefinnande till förmån för andra är ett misstag. Gör dig själv en tjänst: sluta att använda dina egna idéer och synpunkter samtidigt som du avfärdar andras. Visa lite ödmjukhet och håll humöret uppe om du vill behålla ditt lugn och med det de flesta av dina vänner.

Pisces

Genom att hävda dig på ett meningsfullt och trevligt sätt kan du motivera andra och, om det skulle behövas, på ett positivt sätt bemöta personer som vänder sig till dig för råd. Dina energireserver räcker väl till och så länge du prioriterar det som är viktigt kommer du sannolikt att lyckas. Denna orubbliga inställning gör att du får respekt och stöd från dem som står dig nära. Du lyckas lägga uppmärksamhet på detaljer, inte ställa för höga krav, ro i land det du tar dig för och ta fullt ansvar för resultatet.

Request a Demo Horoscope Feed?

Contact us, and we will be happy to provide you with pricing and discounts for bundled horoscope packages of daily / weekly / monthly horoscopes and a trial XML/JSON feed so you can work on your integration before going live.