Skip to content

Dutch Work Weekly Horoscopes

Dutch Horoscopes
Feed – NL-W2

Week starting 17th June

Aries

U mag in uw werk momenteel positieve resultaten verwachten. U bent in staat om aan uw standpunt vast te houden en uw collega's en meerderen zonder moeite te overtuigen wat betreft uw favoriete manier van werken. Momenteel is elk team, waar u verantwoordelijk voor bent, succesvol, want er heerst geen competitieve atmosfeer die de implementatie van uw winnende strategie kan ontwrichten.

Taurus

U zit boordevol leven en u beheerst uw taken met motivatie en volharding, met briljante resultaten. Soms weet u niet wat u met al die energie moet beginnen. U stort u in de projecten, maar uiteindelijk bent u niet bij machte ze af te werken. Zorg dat u uw potentieel op een passende manier gebruikt.

Zo niet, dan zult u minder presteren, dan waartoe u in staat bent!.

Gemini

De efficiënte en respectvolle manier waarop u te werk gaat is bijzonder bevorderlijk en kan u helpen verder te komen in uw carrière. Wees er trots op en zorg dat de mensen die ertoe doen op de hoogte zijn van uw prestaties. U bent een hoogpresterende kracht en u verdient waardering. Beloning hoort bij verdienste; laat uw stem dus horen!.

Cancer

Laat zien wat u kunt, en sleep zo veel mogelijk uit de kansen die u geboden worden. Laat u zo veel mogelijk gelden en overtuig anderen van uw standpunt. Accepteer zo veel mogelijk onderhandelingen en administratieve verantwoordelijkheden, zolang u er relatief gemakkelijk mee om kunt gaan. Voorzichtig - anderen kunnen proberen de waardering voor uw inspanningen te innen.

Leo

U bent echt gemotiveerd. U kunt al die energie op een positieve doelstelling richten. U zou versteld staan over de hoeveelheid dingen die u gedaan kunt krijgen. Maar wees voorzichtig dat u niet verstrikt raakt in aanvechtbare kwesties met collega's.

U bent niet op uw best met mensen die het oneens zijn met uw methoden; u windt u gemakkelijk op. Als u zich zo gedraagt, dient u wat zelfbeheersing te beoefenen.

Virgo

U pakt alles moeiteloos op. U bent bijzonder goed in het oplossen van netelige situaties. Bij conflicten tussen collega's bent u de perfecte bemiddelaar en u houdt eveneens stand in onderhandelingen. Zorg goed voor uw persoonlijke zaken.

Stel belangrijke beslissingen niet uit, besluit nu wat u wilt doen! U kunt op uw intuïtie vertrouwen.

Libra

Deze week wordt u op uw werk geconfronteerd met een situatie die u mateloos zal ergeren. Probeer kalm te blijven! Meestal zijn zulke dingen al die opwinding helemaal niet waard. De meeste conflicten waaien net zo snel over als ze begonnen zijn. Maar u hoeft ook niet al te onverschillig te zijn! Als het over fundamentele problemen gaat, probeer dan uw mening op een objectieve en behoudende manier te formuleren.

Scorpio

Het is belangrijk om toegeeflijk te zijn in potentiële conflictsituaties. Zo niet, dan zult u merken dat de vooruitgang, die u eerder had geboekt, snel kan verslijten. Concentreer u op uw verplichtingen; daarmee voorkomt u problemen. Wees behoedzaam; niemand zal denken dat u zelfgenoegzaam bent! Maar werk is voor u niet alles.

Gebruik de middelen die tot uw beschikking staan om een beter evenwicht tussen werk en persoonlijk leven te creëren.

Sagittarius

Zijn uw collega's vervelend? Vraagt uw baas te veel? Hebt u de indruk dat u geprovoceerd wordt? Als dat echt zo is, haal dan eerst diep adem, voordat u wilde veronderstellingen of beschuldigingen uit, tenminste, als u een goede werkrelatie wilt onderhouden met de anderen. Uiteindelijk zult u erin slagen uw problemen te overwinnen en bijzonder veeleisende taken te aanvaarden.

Capricorn

U verkeert in de gelukkige situatie van iemand die alle vaardigheden in kan zetten. U bent enthousiast en uw houding is zo inspirerend, dat u door al uw collega's en mensen, die voor u belangrijk zijn, gewaardeerd wordt. Uw onwankelbare energie en algemeen respectvolle manieren maken van u een populaire medewerker. Ga zo door, want dat kan snel een bijdrage leveren aan de vooruitgang van uw carrière.

Aquarius

Met een dergelijk energieniveau is het heel gemakkelijk om ongegronde beschuldigingen te maken en de verkeerde conclusies te trekken. Probeer te kalmeren en minder prikkelbaar te zijn; dat is alleen maar goed om verwarring te stichten onder de mensen waar u mee werkt. Richt u, indien mogelijk, de komende dagen op taken waaraan u alleen kunt werken. Als dat niet mogelijk is, laat de koffie en andere stimulerende stoffen dan staan.

Kalm blijven!.

Pisces

U kunt dingen gedaan krijgen en uiterst doeltreffend zijn. Het kenmerk, dat van u een winnaar maakt, is het plezier dat u aan de projecten beleeft. U bereikt uw doelstellingen en u toont respect voor anderen. U hebt buitengewoon goede ingevingen voor wat u moet doen en zeggen in bepaalde situaties en, voor wat u beter kunt vermijden.

Vertrouw op dat instinct!.

Request a Demo Horoscope Feed?

Contact us, and we will be happy to provide you with pricing and discounts for bundled horoscope packages of daily / weekly / monthly horoscopes and a trial XML/JSON feed so you can work on your integration before going live.